Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Termíny úhrad poplatků 

31.3. - ze psů, 30.4. - odpady, cca červen a prosinec - vodné

Komunální odpad

 Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 30.4.

Základní výše poplatku pro rok 2021: 750,00 Kč/osoba

Základní výše poplatku pro rok 2020: 600,00 Kč/osoba

Základní výše poplatku pro rok 2019: 500,00 Kč/osoba

Základní výše poplatku pro rok 2018: 500,00 Kč/osoba

Základní výše poplatku pro rok 2017: 450,00 Kč/osoba

Osvobození:

od poplatku se osvobozuje

a)         poplatník, který se zdržuje více jak 10 měsíců v kalendářním roce mimo území ČR

b)         poplatníci s trvalým pobytem v sídle ohlašovny (na adrese čp. 80 Písařov), u nichž není znám skutečný pobyt

c)         poplatníci, kteří jsou více jak 10 měsíců v kalendářním roce umístěni v léčebnách dlouhodobě nemocných a jiných zdravotnických zařízeních

d)         poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) OZV za podmínky, že je současně plátce poplatníkem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a dále za podmínek, že uvedenou stavbu nepronajímá a tato neslouží k podnikatelské činnosti

 

Úleva ve výši 50% sazby dle Čl. 4:

a)         dětem do 15 let věku, který v kalendářním roce dovrší

b)         studentům středních a vysokých škol, kteří jsou po dobu studia ubytováni na internátech, kolejích či jiných ubytovacích zařízeních

 

Úleva ve výši 20% sazby dle Čl. 4:

a)         osobám, které dovrší v kalendářním roce 70 let a starší

b)         osobám zdravotně postiženým, které vlastní průkaz 2. stupně (ZTP) a 3. stupně (ZTP/P).

 

Poplatek za psa

 Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Termín úhrady: v úředních dnech (pondělí, středa) do 31. 3.

Výše poplatku:

a)         za prvního psa - 150,00 Kč

b)         za druhého a každého dalšího psa téhož držitele - 300,00 Kč

c)         za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu - 100,00 Kč

d)        za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu - 300,00 Kč

Osvobození:    od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu

 

Vodné

 Termíny úhrady: červen, prosinec - na základě přesného data zveřejněného ve Zpravodaji a na webových stránkách obce

Vodné: dle ceny schválené Zastupitelstvem obce

pro rok 2021: 21,- Kč/m3

pro rok 2020: 18,- Kč/m3

pro rok 2017, 2018, 2019: 16,- Kč/m3

pro rok 2016: 14,- Kč/m3

Slevy a osvobození: nejsou poskytovány