Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Multifunkční dům Písařov č.p. 216

Publicita_plakat.pdf (75.08 kB)

Neformální vzdělávání č.p. 216

Neformální vzdělávání č.p. 216

Nabídka pronájmu

Obec Písařov nabízí k pronájmu sociální byt v bytovém domě u kostela, k pronájmu od 1.5.2021. Příjem žádostí probíhá do 22.4.2021. Podrobností níže: 

NABÍDKA PRONÁJMU SOCIÁLNÍCH BYTŮ Písařov_1.5.2021.pdf

Dispozice budovy

Dispozice 1. nadzemního podlaží - Komunitní centrum (společenská místnost, dílna, kancelář pro sociální služby): Půdorys 1. NP - Komunitní centrum

Dispozice 2. nadzemního podlaží - byty: Půdorys 2. NP

Dispozice podkroví - byty: Půdorys podkroví

Přestavba (květen 2018 - květen 2019)

Stavební práce na multifunkčním domě č.p.216 (bývalá škola u kostela) probíhají podle harmonogramu. Do konce ledna 2019 budou dokončeny bytové jednotky a střecha. Další práce v přízemí budovy budou probíhat do konce dubna 2019. Fotografie z přestavby nazdete zde  

Přidělení dotace na výstavbu bytů (srpen 2017)

Obci Písařov byla schválena žádost o podporu projektu „Sociální byty v multifunkčním domě v Písařově“ reg.č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_033/0003079. Přidělená dotace je určena na výstavbu sedmi bytových jednotek v 2. nadzemním podlaží a podkroví (dispozice bytů - viz níže). Celkový rozpočet tohoto projektu činí 10.994.106,89 Kč. Obci byla přidělena podpora ve výši 8.102.358 Kč.

Zahájení projektu: červenec 2017, předpokládané ukončení: červen 2018.

Na projekt bude navazovat rekonstrukce 1. nadzemního podlaží, ve kterém bude zbudováno komunitní centrum (společenský sál s kuchyňkou, dílna a kancelář pro sociální služby). Na tuto část přestavby je rovněž podána žádost o dotaci.  

publicitaPublicita projektu_sociální byty v multifunkčním domě Písařov

Vizualizace přestavby bývalé školy (červen 2016)

Vizualizace projektu (Projektování pozemních staveb Švestka)

1234Veřejné projednávání komunitního centra (27.5.2016)

V pátek 27.5.2016 proběhlo veřejné proednávání komunitního centra Písařově. Již v dopoledních hodinách se prostorách bývalé školy sešli žáci, kteří diskutovali o možnostech využítí bývalé školy.

žáci diskuse

Děti také zavzpomínali, jak zde dříve probíhala výuka tělesné výchovy a zahráli se společně hry v prostorách bývalé školy a školní zahrady.

žáci hra

žáci hra2Veřejné projednávání s příchozími občany bylo velice přínosné a vložilo našemu záměru širší rozměr. Věcná diskuse nad projektovým záměrem pokračovala do pozdních odpoledních hodin.  

diskuse 1

diskuse 2

Veřejné projednávání bylo zakončeno posezením u taboráku se všemi zúčastněnými a jejich dětmi. 

táborák

Pozvánka na veřejné projednávání (1.5.2016)

Pozvánka na veřejné projednání komunitního centra v Písařově

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás pozval na veřejné projednání vzniku komunitního centra. Projednání se uskuteční dne

27. 5. 2016 ve 14 hodin

v prostorách bývalé školy                                                                                               

Komunitní centrum, které bude situováno v prostorách bývalé školy, by mělo maximálně naplňovat potřeby našich občanů. Cílem je umožnit nám se společně setkávat, nabídnout prostor pro veřejná projednání našich potřeb a podnětů, poskytnout prostory pro naši zájmovou činnost. Stane se otevřeným prostorem pro naši komunitu. Proto jste srdečně zváni. Váš názor a postoj určuje náplň centra a je vítán.

 

Program setkání (časový rozsah 3 hodiny)

1

Úvodní slovo

14.00 – 14.05

2

Představení záměru komunitního centra

14.05 – 14.20

3

Řízené modelování obsahu a provozu komunitního centra

14.20 – 14.45

4

Přestávka

14.45 – 15.00

5

Představení podnětů a jejich slaďování

15.00 – 15.30

6

Společenské odpoledne v komunitním centru – program pro účastníky

15.30 – 16.45

7

Rozloučení, závěr

16.45 – 17.00

 

Svou účast, prosím, nahlaste do 24. 5. 2016 na tel. 724 187 195 (Mgr. Jiří Pavlas)

Účast je možná i bez předběžného nahlášení! Nahlášením nám umožníte připravit dostatek pracovního materiálu.

Děkuji a těším se na shledanou

Ing. Bořivoj David, starosta obce

 

Idea komunitního centra v obci Písařov (9.10.2015)

Komunitní centrum v Písařově - první jednání pracovní skupiny

Řešitelský tým navrhl ideu – vytvoření zázemí pro komunitní práci a rozvoj komunity, a to adaptací obecního objektu na komunitní centrum.

Ing. Bořivoj David, starosta obce                                            ……………………………………………..

Bc. Vlaďka Hojgrová, projektová manažerka                       ……………………………………………..

Mgr. Jiří Pavlas, pověřený zastupitel pro otázky komunitního rozvoje     ……………………………………………..

Mgr. Hana Pavlasová, zástupce veřejnosti/CS                     ……………………………………………..